×
ETOS

Короткий опис технології

Що таке ETOS

ETOS - (Electrical Energy Take-Off System) - нова технологія отримання електроенергії з фотовольтаїчних систем. Технологія може бути реалізована у вигляді:


Чому ETOS

ПРОБЛЕМА. PV-енергетика - має найнижчий коефіцієнт використання встановленої потужності з усіх відновлюваних джерел енергії. Як наслідок - низька виробнича рентабельність, довга окупність інвестицій, необхідність у субсидуванні з боку держав. Причини криються в нестабільності джерела енергії і технічних можливостях обладнання.

PV-електростанція в збільшеному вигляді складається з таких модулів:

Основні втрати відбуваються на PV-панелях та інверторах.

Основним методом підвищення коефіцієнта встановленої потужності PV панелей в даний час є технологія МРРТ (Maximum Power Point Traking). Це спеціальна електронна схема / і алгоритми управління, які вбудовані в сучасні Інвертори. Відомо близько 30 запатентованих способів стеження за МРР (Точкою Максимальної Потужності). Способів реалізації МРРТ (Maximum Power Point Traking) набагато більше.

Незалежно від конструкції PV-станції існуючі технології МРРТ-інверторів мають ряд недоліків, які не дозволяють миттєво реагувати на зміни і замість вироблення електроенергії це обертається втратами продуктивності інверторів.

ETOS вільний від цих недоліків.

Використання DC/DC ETOS дозволяє виробляти ДОДАТКОВО не менше 15 - 20% електроенергії, використовуючи існуючі, на діючій фотостанції, інвертори та PV панелі.

При використанні ETOS в інверторах замість MPPT вироблення електроенергії збільшується на 25% і більше.


Для кого ETOS

Для Власників існуючих PV-станцій та тих, що споруджуються - підвищення рентабельності їх бізнесу. В Світі - більше 170 ГВт встановленої потужності. До 2020 року очікується більше 330 ГВт. Застосування ETOS дозволить збільшити вироблення електроенергії як на споруджуваних, так і на існуючих фотоелектростанціях без збільшення кількості фотопанелей та займаної площі.

Для Виробників інверторів (для PV-станцій) На сьогодні у Світі більше 800 виробників інверторів для сонячних станцій. Використання ETOS замість MPPT дозволить різко підвищити вироблення електроенергії на сонячних станціях, а виробникам інверторів - дасть конкурентні переваги.